Nytt gestaltande föredrag

På avstånd low_2099När en släkting berättade om sin tid på sanatoriet Fur i norra Blekinge väckte det ett intresse för behandlingen av tbc, tuberkulos, ofta kallad lungsot vid landets sanatorier. Nu förbereder jag ett gestaltande bildföredrag med inlevelsefulla vittnesmål från drabbade, fakta om denna folksjukdom, byggandet av landets många magnifika sanatorier och de behandlingarna som långt ifrån alla sjuka fick förmånen att uppleva.

Fasad low_2787Idag har en del av dessa sanatorier blivit asylboende (Fur, Broby (ovan), andra väntar på användning (Romanäs (nedan) eller har blivit rehabiliteringscenters (Orup (nederst).

Mer info finns under sidan Framträdanden/föredrag.

Entrefasad low_2934Ur Kulturens samling flygbilder. Flygbild. Orups sanatorium. 1935.