I gott cellskap

En fars med skalpellvassa repliker om mycket stora och allvarliga ämnen som virvlar förbi. Inget är heligt, inget är skyddat, inga personer är helgjutet goda, alla är mycket mänskliga.

När verkligheten hinner ifatt dikten

En pjäs kan ta tag i en högaktuell debatt och ha det som tema. I andra fall dyker ämnen upp i massmedia som finns i existerande verk. I båda fallen handlar det om pjäser som speglar tiden. På flera punkter har ”I gott cellskap”, som utspelar sig i en arrest, blivit brinnande aktuell. Som skruvad komedi/fars  på allvarsbotten har den klassisk struktur med förvecklingar, konflikter, oväntade och pinsamma möten.

Dagens Nyheter har t ex haft en omfattande serie om polisen. Där har man speglat företeelser som övergrepp på gripna och arresterade, intern solidaritetsmunkavel, trakasserier och mobbning av kollegor och annat som fått många att höja på ögonbrynen. Samtidigt talas om extra höga krav på etik och moral för en yrkeskår som ska bekämpa buset.

Galler med text kopiera

POLISVÄSENDET
Detta högaktuella ämne finns med som en väsentlig ingrediens. Den mycket provocerande polischefen utbrister bland annat:
Käften med sånt snack, kommissarien. I det här jobbet ställer vi upp för varandra, det lär man sig redan på polisskolan.

Liksom den oblyga kommentaren:
Tänk sådana skador man kan få när man snubblar i cellen utan vittnen.

Den smått  förtvivlade kommissarien utbrister då han trakasseras:
Här gäller det att blunda och tänka på karriären.

KOSMETISK KIRURGI
I Tv-program som ”Extreme makeover”, i spaltkilometer av tidningsartiklar sensationspubliceras, diskuteras eller konsumentupplyses kring kosmetisk kirurgi, dvs plastikkirurgi. Allt ifrån ohängda ögonlock, förstorade läppar till fettsugning, silikonbröst, förminskade blygdläppar till stora ingrepp som könsbyten.

Detta är något av ett grundtema i ”I gott cellskap” genom den gripne plastikkirurgen Richard Fryntling som råkar haft en skalpell i kropparna på ett par av de andra gestalterna. Han säger t ex:
Jag har byggt upp min förmögenhet själv genom att göra människor så dom vill vara. Jag är skapelsens förlängda arm.

Han hustru inflikar:
Skrytpellen är plastikkirurg. Där moder natur har gjort en lapsus griper farbror doktorn in.

Att kemiingenjören och den i modern tappning etablerade eskortkvinnan Jasmine Nilsson har ett förflutet som Bertil Nilsson favslöjas abrupt. Hon förklarar för den chockade biskopen:
Din lilla Jasmine har varit man tidigare i livet trots att jag egentligen varit kvinna hela tiden. Naturen spelade mig ett litet spratt. Då hette jag Bertil. Men efter operationen och alla behandlingarna blev jag kvinna tvärs igenom, den kvinna som jag egentligen var från början.

Jasmine fortsätter sedan:
Jag är kvinna, har alltid varit kvinna, men under en olycklig period av mitt liv bodde denna kvinna i en mans kropp.

OFÖRSONLIG RELIGION
Så till pjäsens biskop, Göran Wertmüller. Den första och uttalat kvinnoprästfientliga biskopen har vigts i Missionsprovinsen i Göteborg och pingstpastorn Åke Green både fälldes och friades i domstol för homosexfientlig predikan. Dikten har besannats och kan stödja sig på verkligheten om det nu behövs. Pjäsens biskop visar upp klart släktskap med verklighetens kolleger.

Nog har denne motståndare och bekämpare av partnerskap och avvikelser hamnat i en brydsam situation när hans egen lögnaktighet avslöjas. Men innan dess hinner han få ur sig yttrande som:
Tron på det högsta står över era ynkliga jordiska lagar. Läs bara Första Mosebok där finns kunskap att hämta…det stannar inte med att dessa skökor tänker tillförskansa sig ett kyrkligt ämbete, nä, dom är även ja till och med…lesb…elsb…

Jag klöks. Det är ett hån, en skymf mot naturens ordning och Guds system för skapelsens yttersta mening.