Sigrid Hjertén

”Från liv i färg till mörker” – ett gestaltande bildföredrag om koloristen och expressionisten Sigrid Hjerténs dramatiska och fängslande liv och skapande. En konstnär som gick från att vara nerskriven och hånad till att bli hyllad. Äktenskapet med Isaac Grünewald innebar också en rad komplikationer men också flera fördelar. Hennes frenetiska målande i Stockholm och Paris gick mot slutet över till en apatisk tillvaro på ett mentalsjukhus där en misslyckad lobotomi ledde till hennes död.