Sigrid Hjertén

”Från liv i färg till mörker” – ett gestaltande bildföredrag om koloristen och expressionisten Sigrid Hjerténs dramatiska och fängslande liv och skapande. En konstnär som gick från att vara nerskriven och hånad till att bli hyllad. Ett liv från frenetiskt målande i Stockholm och Paris till en apatisk tillvaro på ett mentalsjukhus där till slut en misslyckad lobotomi ledde till hennes död.