Brutet löfte

Romanen ”Brutet löfte” pekar på svårigheterna för väldigt många människor när bl a kontorsrobotar rationaliserar bort många arbetsmoment. Även pandemin har kullkastat arbetslivet för ett stort antal anställda. Romanen lyfter också fram den föråldrade synen och värderingarna av olika yrken.

Kanske kan man kalla BRUTET LÖFTE för en arbetsroman. Den handlar om en 52-årig tjänsteman som blir uppsagd tillsammans med fyra kollegor på grund av arbetsbrist när ett nytt avancerat affärssystem baserat på artificiell intelligens införs. Han ställs då inför valet mellan arbetslöshet och totalt yrkesbyte.

Romanen utspelar sig till stor del i Möckelfors, ett fingerat samhälle med verklighetsbaserade likheter. Men även namngivna orter som Karlstad, Örebro, Västerås och Stockholm finns med. Att det blev Degerfors som fick bidra med lokalfärg i maskerad form beror på passande industri- och invånarstruktur.

Efter tusen sorger och ännu fler bedrövelser genomgår huvudpersonen en arbetsmarknadsutbildning i industriteknik i Karlstad. Han blir IW-svetsare. Representanter för IF Metall lokalt i Degerfors och regionalt (Östra Värmland) har generöst delat med sig av sina kunskaper. Företrädare för det nedläggningshotade kontoret vid Arbetsförmedlingen i Karlskoga har också bidragit och förekommer i romanen under ortnamnet Karlsboda.

Romanen BRUTET LÖFTE är inte autentisk men skildrar den verklighet allt fler möter idag. Den diskuterar bland annat ämnen och företeelser som dagens snabba förändringar och osäkerhet i arbetslivet, yrkesstolthet, behovet av att kunna ställa om sin yrkesinriktning, det växande behovet av (vuxen-)yrkesutbildning, den föråldrade synen på olika yrken samt konsekvenserna för många anställda genom införandet av artificiell intelligens i form av ”kontorsrobotar”.

Som författare har jag personliga intressen i bruksmiljöer vilket säkert har påverkats av att min farmors far, Frans Wilhelm Valentin var järnverksarbetare vid Kallinge Järnverk i Blekinge. Släkten kan även härledas till Klavreström där det fanns ett järnbruk. Jag har också erfarenhet av vuxenutbildning.

”Brutet löfte” finns antikvariskt.