Välkommen!

Tre olika föredrag är också aktuella vintern/våren 2024:

  • Eken – vårdad, värna, avskydd Ett brett bildföredrag om ett av de mest uttrycksfulla trädslagen med ett brett spektrum av användning men också en ovanliga historia.
  • Ljus i oktobermörker och sen Ett bildföredrag om de danska judarnas flykt till Sverige i oktober 1943. Med inlagda delar av en intervju med en drabbad familj.
  • Från liv i färg till mörker Ett bildföredrag om en av Sveriges allra främsta expressionister: Sigrid Hjertén och hennes dramatiska liv och fantastiska skapande.