Roten till det goda

Roten till det goda

Sofiero 011ROTEN TILL DET GODA uppfördes 2004 till Den stora trädgårdsfesten på Sofiero och den var idémässigt både en hyllning till allt det goda som växterna ger oss  tack vare sina rötter och med hjälp av det livgivande vattnet. Samtidigt fanns det som en trädgårdsskribent livnär sig på, symboliserat av tangentborden som lånades in från NSR, Nordvästra Skånes renhållningsbolag.

Sofiero 010

Min idéträdgård bestod av ett omslutet rum där besökarna gick in på ett ställe och ut på ett annat. Kön ringlade ofta lång eftersom många ville stiga in i trädgården.

Två väggar i vinkel bestod av halmbalar och de andra två av lakan på tork. Stolpar med rödlackade vimplar i plåt. I mitten fanns en damm samt en upp och nervänd granrot från vilken vatten droppade ner i dammen. En gångstig ledde genom trädgården och den var gjord av växelvis svartlaserade bräder och tangentbord från kasserade datorer. Ett antal växter fanns också i trädgården, många av dem ätliga.Sofiero 032Sofiero rot 04 low 027

 

God hjälp vid uppbyggnaden och rivningen bistod Jan och Carin Haellquist med. Medarbetarna på Sofieros parkavdelning körde fram jord och såg till att även halmen försvann när Den stora trädgårdsfesten var över. Byggstart en måndag och på söndagskväll var hela trädgården borta. Totalt handlade det om mer en månads arbete för mig som kreatör, snickare, målare, betonggjutare och trädgårdsmästare.

Sofiero 04 lakan low 028Sofiero 038Sofiero 035