Framträdanden, bildföredrag

Jag har ett flertal olika program på olika tema som vänder sig till bland annat bibliotek, studieförbund, föreningar av olika slag, lärare och/eller elever vid skolor, bokhandlare. I vissa fall kan det handla om gestaltande bildföredrag, i andra om kåserande framträdande med varierande utgångspunkter.

Nytt bildföredrag är: ”Eken – vårdad, värnad, avskydd”
Om södra och mellersta Sveriges mest karaktärsfyllda träd vars betydelse inte kan överskattas. Jag gör en bred belysning av mängder av olika infallsvinklar som kommer att överraska mer än en åhörare.

Ett av föredragen är ”Ohälsan tiger still” eller ”I en sal på lasarettet” som tbc och inrättandet av landets alla sanatorier. Nedan bild från byggandet av Söderby sanatorium söder om Stockholm.

Bygge gammal low

IMG_5335Återkommande är de olika bildföredragen på trädgårdstemat.

”Ljus i oktobermörker och sen…” handlar om de danska judarnas flykt undan Gestapos förföljelse och det svenska mottagandet. Nästan helt okänt är tiden fram tills dess flyktingarna kunde återvända till Danmark. Historien upprepar sig.

En mycket fascinerande och dramatisk historia handlar om konstnären och expressionisten Sigrid Hjertén. Det bildföredraget kallar jag ”Från liv i färg till mörker”.