Bortglömd trädgård

Leontines bortglömda trädgård

Ett år var temat för Sofieros Den stora trädgårdsfesten en spegling av trädgårdskonst från olika tidsepoker. Jag fick  det smickrande uppdraget att skapa en trädgård med koppling till det förra sekelskiftet. Platsen var på den stora gräsmattan rakt framför slottet.

DSCF0171

Att göra en tidstypisk och vacker trädgård blev inte valet, utan en bortglömd trädgård. Det vackra och fantasieggande Leontine, min pappas faster, fick släppa till namnet. Grundinspirationen lånades från den trädgård som mina farföräldrar anlade bakom den nybyggda skolan i skånska Slimminge där farfader tillträdde som folkskollärare 1903. I skolan fanns lärarbostaden vilket var brukligt på den tiden. Långt senare fick synen av den helt utraderade trädgården bli min utgångspunkt för installationen på Sofiero. För tiden och bristen på skötsel vinner över vilken minutiöst välskött anläggning som helst.

 

 

SlimmingeDSCF0228

 

Den bortglömda trädgården hade formen av en tårtbit med ett nytillverkat lusthus i fonden och med likaledes nytillverkat plank längs sidorna. Lusthus och plank patinerades till påskyndat förfall och jag svarade själv för all planering, ritningar, snickeri, växtval och uppbyggnad.omålad 0184

Delar målade low  0197

Allt snickrades i sektioner för att kunna transporteras och sättas upp på plats. Det enda gamla var fönsterrutorna i lusthuset. Divved från stranden bildade det hoplappade staketet i framkanten.

Flinka medhjälpare vid uppbyggnad, plantering av växter och rivning var konstsmeden Jan Haellquist och hans fru Carin.

jan o carin low 0207fönsterr low 0301i regn low 0235kofta low 0279solur low

Solurets rost fick lite extra hjälp. De nya buxbomsplantorna som levererats från proffsleverantören Splendor Plants tuktades ojämnt, den nya fina fontänen från Ulriksdals trädgård fylldes med ogräs och överallt bland de ”överlevande” prydnadsväxterna som pioner, budleja, isop, veronikor, rosor och sparris planterades ogräs som kirskål, tistlar och nässlor in. En trädgård behöver inte glömmas bort i många år för att förfallet ska bli synligt. En loppiskofta som fick extra hjälp mot förgängelsen förstärkte intrycket av övergivenhet.

Kopia av åskådare low beskur 0275Kopia av Övergiven low low 238

 

HV i grinden low 0231 En del besökare på Sofiero förfasade sig över att detta inte var en riktig och fin idéträdgård, andra njöt i fulla drag över det poetiska i förfallet. Och nog fick många med sig en tankeställare på köpet om sin egen trädgårds framtid. Själv sände jag en tacksamhetens tanke till mina farföräldrars trädgård som jag själv bara sett bilder på. Och något år senare har lusthuset monterats upp igen och återfått sin ursprungligt tänkta glans i trädgården på Österlen även om något av det genuint ålderdomliga är bevarat.

Kaffestugan low 5514