Föredrag för lärare

Kan en roman påverka pedagogiken?

Borgar 014

Med utgångspunkt från allt det skolmaterial som finns i romanen ÖDELAGD (länk) presenterar jag de grundläggande idéerna som huvudpersonen och läraren i svenska och engelska, Helena Winberg, har i sin undervisning. Hennes och kollegernas tankar kretsar exempelvis kring hur de ska integrera elevernas starka närvaro i sociala medier med bloggar, Instagram och facebook i sin undervisning för att öka engagemanget i svenska som uttrycksmedel och kommunikation. De lyfter även in populära TV-såpor och filmer i undervisningen. Helena och de andra lärarna introducerar även sådant som ”mattesvenska” och ”bildmatte” och driver omfattande temadagar och projektarbeten med flera ämnen involverade. Men samtidigt gäller det att följa läroplanerna och i åk 7 – 9 som är Helenas område lägga en grund för elevernas vidare och framgångsrika studier. Allt detta finns alltså i en roman, i en skönlitterär bok!

Den goda läraren. Hur ska man bli en bra lärare frågar sig många blivande lärare på högskolorna. Åtskilliga och redan yrkesverksamma undrar samma sak. Kraven från omvärlden ökar; från politiker och myndigheter, från föräldrar. Konkurrensen om eleverna är på vissa orter och för vissa stadier påtaglig. Och där har lärarna avgörande betydelse.

Blygsamhet low_0073Läsförståelse har hamnat i rampljuset genom PISA-undersökning av svenska. Och här basunerade media ut alarmerande slutsatser. Men jobbar verkligen svensklärarna så fel? Eller ska man inte tolka rapporterna slaviskt som vissa gör? Eller vinner den svenska modellen på sikt över bland annat den finska vilket en del sakkunniga menar är troligt?

Jag lyfter i mitt föredrag även fram den dynamiska pedagogiken i romanen och ställer den mot min egen skolgång. Trots att den tidens katederundervisning ligger åtskilliga år tillbaka så lever delar av den tyvärr kvar i dagens skola. I en krönika i Svensklärarnas Förenings årsbok 2010 tog jag också upp detta. Som dramatiker kan jag även jobba med tillämpade skrivövningar för elever samt peka på dramaturgiska grepp i film och teater.

Elev001Jag blev som 17 årig elev kuggad men tilldelades året efter ett exklusivt resestipendium.

”Trots bitvis skrala skolbetyg och repris på det första året i gymnasiet fick jag stipendium och premium året efter. Jag vet inte vilket som chockade mina båda lärarföräldrar (!) mest. I vuxen ålder och på halvfart parallellt med jobb erövrade jag till slut en fil kand och har även försörjt mig under åtskilliga år som skribent trots en svensklärares attacker på mitt skrivsätt under en period. Ett antal lärarvikariat i på olika nivåer ingår också bland meriterna. Jag har skrivit artiklar som ”Trädgårdens fantastiska matematik” och även debattartikeln ”Bevare oss för matten” för ett antal år sedan i Lärartidningen trots föresatser att aldrig syssla med matte mer.

Och avskyn som jag och åtskilliga klasskamrater kände för ”Hemsöborna” på grund av en hel termins tragglande av den boken, hindrade inte att jag haft uppläsningar av egna noveller på Dramatens Poesihörna och det i samma scenografi som användes till Strindbergs ”Fadren” med Krister Henriksson!”

Denna föreläsning/föredrag anpassas efter målgrupp och tillfäller och kan med fördel användas som diskussionsunderlag vid t ex vidareutbildning och/eller temadag för lärare. De underhållande momenten är påfallande.