Ljus i oktobermörker

Musikalisk berättarteater om flykt

I oktober år 2013 var det 70 år sedan sju tusen människor med judiskt ursprung/släktskap/familjeband tvingades fly över Öresund från det ockuperade Danmark till Sverige. För att uppmärksamma flykten 1943 spelades under oktober föreställningen ”Ljus i oktobermörker” på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Föreställningen var en musikalisk berättarteater där jag speglade dramatiska livsöden hos några av de nära åtta tusen flyktingarna. Föreställningen gav också röst åt en del av alla de svenskar som engagerade sig i hjälpen. Deras insatser innebar räddningen för tusentals människor undan Gestapo och deportation till koncentrationsläger. Föreställningen byggde på berättelser från dem som flydde eller som deltog i mottagandet samt på olika offentliga dokument och rapporter. .

Danmark var sedan april 1940 ockuperat av Tyskland under andra världskriget och den 1 oktober 1943 inledde ockupationsmakten förföljelsen av judar i Danmark. Från städer och fiskelägen längs hela Själlandskusten flydde människor hals över huvud i alla möjliga typer av båtar. Många danska fiskare engagerade sig i räddningen av sina landsmän liksom ett stort antal andra danskar.

De flesta flydde i skydd av nattens mörker. Det var en kamp mot klockan. I Helsingborg och samhällena längs Öresundskusten togs flyktingarna emot nätterna igenom av frivilliga tillsammans med polis och tull. Till exempel kom det den 9 oktober över 900 människor till Helsingborg och nordvästra Skåne. Få i jämförelse med flyktingsituationen idag, men då var man i Sverige helt oförberedd.

Okänt för många
För att uppmärksamma flykten 1943 gavs  föreställningen Ljus i Oktobermörker – en musikalisk berättarteater. Den handlade om denna stora flyktingström som många idag inte känner till, den tog upp hur händelsen präglat Helsingborg och de omgivande samhällena. Den speglade rädsla, mod och svek, om att behöva fly på grund av vem man är eller anses vara, vad man tror på och behovet att ta ställning.

Det finns ett stort antal danska skildringar i form av böcker och filmer om krigsåren och flykten. Det är betydligt magrare med dokumentation kring mottagandet i Sverige trots att krigsåren varit ämnet i flera böcker, filmer och TV-serier. ”Ljus i oktobermörker” försöker sprida kunskap om denna för många okända historiska och dramatiska oktobermånad.

Föreställningen tog även upp de uttalat nazistvänliga och antisemitiska åsikter som även förekom i Sverige vid denna tid.

Mottagandet
Denna oktobermånad 1943 är dessutom något av glömd lokalhistoria som speglar humanism och empati mot en mörk bakgrund av förföljelse och fanatism.

Många svenskar hjälpte till att i hamnar och vid stränder ta emot flyktingarna som kom över sundet. Tillsammans med Röda Korset, militärer, lottor och polis ställde de som bodde i kustsamhällena upp med att hitta tillfälligt boende, mat och att få fram kläder samt leksaker till barnen och att sedan slussa flyktingarna vidare.

(Föreställningsfoton: Görgen Persson, medverkande: Elin Kortesalmi, Henrik Valentin och Johan Ohlsson)