Etikett: lungsot

  • Nytt gestaltande föredrag

    När en släkting berättade om sin tid på sanatoriet Fur i norra Blekinge väckte det ett intresse för behandlingen av tbc, tuberkulos, ofta kallad lungsot vid landets sanatorier. Nu förbereder jag ett gestaltande bildföredrag med inlevelsefulla vittnesmål från drabbade, fakta om denna folksjukdom, byggandet av landets många magnifika sanatorier och de behandlingarna som långt ifrån […]