Etikett: jurister

  • Var finns männen på teatern?

    Jag började med att skriva: Var finns männen i kulturen? men då hamnar frågan mitt uppe i ett resonemang om kultur och vad den egentligen omfattar (DNs ledare). Fotboll och grilla flintastek – är inte det en del av vår kultur? Eller bara sånt som konst, actionfilm, arkitektur? Därför begränsar jag mig dock här till […]