Om Lugnet i Växjö och sjukdomsdramatik

Lugnet var namnet på Kronobergs läns sanatorium som stod klart 1914. Då låg det utanför Växjö i barrskog som ansågs nyttig och läkande. Idag är Lugnet ett område i staden. Det gamla sanatoriet är dessutom ombyggt till bostäder (övre färgbilden). Sanatoriets  arkitekt var Rudolf Lange som även ritade flera andra länssanatorier, bland dem även Fagerred i Hallands län (undre bilden). De har som synes klara släktskap före Lugnets ombyggnad då bl a tornets tak kapades. Vad som bl a påverkade utformningen var antalet patientplatser.

41524Om detta och mycket annat som hänger samman med tuberkulos ska jag berätta på tisdag, den 14 mars klockan 19 på biblioteket i Lenhova. Flera berättelser är autentiska och verkligt dramatiska.

 Inför framträdandet i Halmstad den 8 mars sände Radio Halland en generöst tilltaget inslag i ”Förmiddag med Evelina Myrbäck” (länk till programmet). Inslaget som är 30 min långt (inkl musik) börjar efter ca 17 in i programtiden.


Posted

in

by

Tags: