Framträdande på Örebro länsmuseum 12 oktober

 Hålahults sanatorium, ett av de tre jubileumssanatorierna.

Inför onsdagens framträdande på Örebro länsmuseum onsdagen den 12 oktober kl 18 kom idag en artikel i Nerikes Allehanda.

Många människor letar efter kunskap om vad som verkligen hände i sin familjehistoria eftersom de bara har ett diffust begrepp om några släktingars sjukdomsbild som visar sig vara tuberkulos, tbc. Andra känner till att t ex en förälder vistades på ett sanatorium men aldrig ville tala om det. Ofta handlar det om bristande vetskap i vad tbc egentligen var för sjukdom. Hur många vet att denna lömska sjukdom kan uppträda i alla kroppsdelar och inte bara lungorna?

Om detta berättar jag vid mitt gestaltande bildföredrag ”Ohälsan tiger still”. Inspelade sånger och en  patientintervju och in inläsning av Harriet Löwenhjelms kända dikt ”Tag mig, håll mig” ingår också. Samt en massa bilder från nu och då.

Garphytte sanatorium var Örebo länssanatorium. Revs 2005. Nedan Adolfsbergs tuberkulos sjukstuga som ursprungligen hade plats för 40 patienter.

Lite extra fokus blir det på sanatorierna Hålahult, Garphytte och Adolfsberg.

Adolfsberg tuberkulossjukstuga hade ursprungligen plats för 40 patienter och byggdes sedan till.

Posted

in

by

Tags: