Romanen ”Brutet löfte” är tillgänglig i alla typer av bokhandel – fysiska fackbokhandlare och Internetbokhandeln. Romanen väcker debatt genom att visa på svagheter inom utbildning och arbetsliv för väldigt många när bl a kontorsrobotar rationaliserar bort många arbeten.

Kanske kan man kalla BRUTET LÖFTE för en arbetsroman. Den handlar om en 52-årig tjänsteman som blir uppsagd tillsammans med fyra kollegor på grund av arbetsbrist när ett nytt avancerat affärssystem baserat på artificiell intelligens införs. Han ställs då inför valet mellan arbetslöshet och totalt yrkesbyte.

Romanen utspelar sig till stor del i Möckelfors, ett fingerat samhälle med verklighetsbaserade likheter. Men även namngivna orter som Karlstad, Örebro, Västerås och Stockholm finns med. Att det blev Degerfors som fick bidra med lokalfärg i maskerad form beror på passande industri- och invånarstruktur.

Efter tusen sorger och ännu fler bedrövelser genomgår huvudpersonen en arbetsmarknadsutbildning i industriteknik i Karlstad. Han blir IW-svetsare. Representanter för IF Metall lokalt i Degerfors och regionalt (Östra Värmland) har generöst delat med sig av sina kunskaper. Företrädare för det nedläggningshotade kontoret vid Arbetsförmedlingen i Karlskoga har också bidragit och förekommer i romanen under ortnamnet Karlsboda.

Romanen BRUTET LÖFTE är inte autentisk men skildrar den verklighet allt fler möter idag. Den diskuterar bland annat ämnen och företeelser som dagens snabba förändringar och osäkerhet i arbetslivet, yrkesstolthet, behovet av att kunna ställa om sin yrkesinriktning, det växande behovet av (vuxen-)yrkesutbildning, den föråldrade synen på olika yrken samt konsekvenserna för många anställda genom införandet av artificiell intelligens i form av ”kontorsrobotar”.

Författarens personliga intresse i bruksmiljön har säkert påverkats av att hans farmors far, Frans Wilhelm Valentin var järnverksarbetare vid Kallinge Järnverk i Blekinge. Släkten kan även härledas till Klavreström där det fanns ett järnbruk.

Framträdande om och kring BRUTET LÖFTE
När coronapandemin klingat av kommer Henrik Valentin kunna ha ett presentationsprogram som innehåller uppläsning/framställning av text ur romanen varvat med utflykter till fakta och resonemang om arbetsförhållanden, samhällssyn och värderingar av yrke och klass. Förklaringar av artificiell intelligens ingår också.

 

”Brutet löfte” finns i bokhandeln, hos alerta bokhandlare samt hos Adlibris och Bokus.

Henrik Valentin är en sida från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@henrikvalentin.se

Copyright informo-09 | Admin