Uruppförandet skedde den 22 september 2019 på Dunkers kulturhus. Viktiga händelser speglas i teaterform genom olika scener som ger både fakta och en fysisk upplevelse av vad som finns i utställningen.

Dramatikern Henrik Valentin har haft förmånen att välja historier. Skådespelaren Elin Kortesalmi är även regissör.

Upplägget kan fungera i flera andra sammanhang genom att föremål och delar i en utställning levandegörs genom dramatiserade episoder.

 

Henrik Valentin är en sida från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@henrikvalentin.se

Copyright informo-09 | Admin