Välkommen!

Skinka o sås 0538 low

 Högaktuell på flera sätt är kortfilmen ”Anpassad jul” (4 min) som nyligen är utlagd på Youtube. I den humoristiska filmen gestaltar Elin Kortesalmi Catrin, en kvinna som verkligen anstränger sig för att anpassa julmat och firande efter samtliga gästers önskemål – dieter, allergier, livsåskådningar… Allt styr.

Filmens team: Elin, Kalle Blomberg och jag själv.

Manus är hämtat från julkabarén ”Jul igen. Och igen!” som vi gjorde på Helsingborgs stadsteater. Där byggde i sin tur flera texter på dem som finns i boken ”Kvalstret i granen och andra julberättelser”, en bok med 24 berättelser och sånger som är perfekt att läsa och sjunga högt ur. 2

 

 

Henrik Valentin är en sida från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@henrikvalentin.se

Copyright informo-09 | Admin