Välkommen!

Nu lyfts olika aspekter på införandet av artificiell intelligens, AI, fram allt mer. För och nackdelar. Från ett företag och organisations sida är det ju positivt om antalet anställda kan minskas med oförändrad kapacitet. En klar nackdel för de anställda som blir friställda.
Just det drabbar Göran, huvudpersonen i min roman ”Brutet löfte”. Ett synnerligen dagsaktuellt ämne med andra ord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Valentin är en sida från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@henrikvalentin.se

Copyright informo-09 | Admin