Välkommen!

Första veckan i oktober (v 40) utkommer min nya roman ”Brutet löfte”.

En annorlunda berättelse som kan leda till en en hel del diskussioner om arbetsinnehåll, värderingar av olika arbeten, klassamhälle, yrkesstolthet… Allt i romanform med ett konkret livsöde i centrum. När den medelålders tjänstemannen på en mindre bruksort i Mellansverige blir uppsagd på grund av arbetsbrist tillsammans med fyra andra inom säljsupport ställs han inför ett svårt, för att inte säga omöjligt val: lång arbetslöshet eller omskolning till en helt annan typ av jobb.

Boken kommer att finnas hos alla typer av bokhandlare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Valentin är en sida från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@henrikvalentin.se

Copyright informo-09 | Admin